VINPEARL RESORT

VINPEARL RESORT: Cung cấp và lắp đặt an toàn, bảo vệ nhà kính Đảo Hòn Tre, Nha Trang

1,025 lượt xem

Tên dự án: VINPEARL RESORT

Nội dung: Cung cấp và lắp đặt an toàn, bảo vệ nhà kính

Địa chỉ: Đảo Hòn Tre, Nha Trang

Hoàn thành: Năm 2010

VINPEARL RESORT

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha